FAPAC

Comissió de FAPAC.

La FAPAC és la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya.

Aquesta comissió de l’AFA vetlla per la intercomunicació entre totes les escoles de primària de Girona capital i provincia, per tal de trobar entre totes les escoles eines i recursos per millorar la qualitat de l’educació dels nostres fills i filles.

També vol estar al dia de les novetats i canvis a nivell organitzatiu, polític i social que pugui condicionar el dia a dia de l’escola.

Assisteix a les reunions a nivell provincial que s’organitzen per tal de fer possible els objectius anteriorment esmentats.