Extraescolar de Rítmica realitzada per l’A.E. Rítmica Quart.

L’Associació Esportiva Rítmica Quart, és una associació sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure l’esport. La principal activitat que durà a terme és la gimnàstica rítmica.

L’entitat és un projecte amb la intenció d’oferir una activitat esportiva on el nen o la nena, a més d’aprendre l’esport de la gimnàstica rítmica, es formi com a persona, aprengui a relacionar-se, a moure’s i a adquirir autonomia motriu, i finalment adquireixi uns hàbits saludables tant a nivell psicològic com físic. Per aquesta entitat el factor recreatiu apareix implícit en el fet de realitzar una activitat que els aporta satisfacció pel fet mateix de la pràctica.

Hem de tenir en compte que es una activitat extraescolar on les nenes venen amb ganes de divertir-se, per aquest motiu es trien  activitats en funció del nivell i edat de les nenes, així a través dels jocs aprenen i guanyen flexibilitat, equilibri i potencia de salt.

Horaris: Divendres de 16:30 a 19:00.

Preus: 20€ (matrícula + assegurança) i quotes de 22€/mes.

Fitxa d’inscripció, drets d’imatge i domiciliació bancària curs 2020/21:

(Podeu retornar els documents emplenats per correu electrònic a ritmicaquart@gmail.com o entregar-la el dia de la reunió informativa).

Descarregar document