Biblioteca

Comissió de Biblioteca.

La comissió de biblioteca s’ ha encarregat de catalogar més de 2800 volums amb el programa e_ pergam i classificar-los.
Ara es dedica més a folrar-los i mantenir els llibres en bones condicions.
Als voltants de la diada de Sant Jordi l’AFA sempre fa una aportació econòmica per ampliar el fons de la biblioteca, amb obres en què l’escola està interessada.