Extraescolars

L’inici de les extraescolars és la primera setmana d’octubre (excepte anglès que s’inicia a mitjans setembre).

Totes les extraescolars, excepte piscina, danses urbanes i tenis taula es portaran a terme a l’escola. En el cas de danses urbanes i tenis taula l’acompanyament dels alumnes a l’extraescolar és a càrrec de l’empresa.

Observacions:
Des de l’AFA estem creant un projecte inclusiu d’extraescolars que vol, des de l’educació en el lleure, garantir l’accés i participació de TOTS els infants de l’escola, trencant barreres i desterrant mites i prejudicis. És per això que demanem el compromís directe de les empreses que hi presten servei, estipulant uns mínims requerits perquè això es pugui dur a terme. Carta de compromís per unes extraescolars inclusives

Cada activitat està adaptada a l’edat. S’ofereixen activitats d’I3 a 6è.
Recordeu que per poder realitzar extraescolars, cal ser soci de l’AFA.

Totes les activitats extraescolars de la nostra AFA han de complir aquesta normativa