Mobilitat

Comissió Mobilitat

Potenciar l’ús de la bicicleta enfront del vehicle privat per anar i tornar de l’escola participant al projecte interescolar BiciBus.