ECO-DOMENY

SABÓ CIRCULAR

Des de l’Afa s’ha impulsat aquest projecte que ha tingut molt d’èxit a tota la comunitat de Domeny.

El projecte consisteix en fer un intercanvi amb les famílies. Les famílies donen oli d’oliva usat i s’emporten sabó per rentar la roba. 

 

Per cada envàs d’oli que es porta, es pot triar entre agafar 1 pastilla de sabó o un paquet de preparat per l’elaboració de sabó líquid per a la rentadora. El paquet de preparat conté tots els ingredients en sec necessaris i les instruccions per fer 3 l de sabó líquid per la rentadora.

Durant el curs 21-22 s’han intercanviat uns 60 litres d’oli i s’han entregat uns 40 paquets de sabó ! Gràcies a tots! 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT

L’Oli ha de ser exclusivament oli d’oliva. Altres tipus d’oli podrien fer que el sabó es tornés ranci amb el temps.

Pot ser l’oli de cuinar de casa, o el de la fregidora. I també l’oli de les llaunes de conserva que portin oli d’oliva.

Per tal de facilitar ’emmagatzematge s’ha de guardar l’oli en ampolles de plàstic o garrafes.

Mitjançant els diferents canals de comunicació de l’escola i l’AFA s’anirà informant dels dies de l’intercanvi.

COM BENEFICIEM AL MEDI AMBIENT?

Quan es llença oli per la pica, lavabos etc, encara que siguin quantitats petites estem dificultant la depuració de les aigües residuals, i a més:

 

Per tal de fer una correcta gestió de l’oli domèstic usat, s’ha de separar l’oli  guardar-lo en un recipient per portar-lo a la deixalleria. Fent això s’afavoreix a:

  • reduir la contaminació de l’aigua. Contribuïm a disminuir la producció de CO2. Es redueixen els costos de depuració d’aigües.
  • permet transformar l’oli usat en altres productes ( a l’escola sabó) però també biodièsel, un combustible que produeix un 80% menys d’emissions, i en glicerina, base de sabons i productes de cosmètica.

A Catalunya es consumeixen uns 7.400 tonelades d’oli i se’n recullen 1.370 Tonalades ( un 18,5% ).

L’oli domèstic usat que s’aboca a l’aixeta és un residu contaminant de sòl i d’aigua i si el reciclem de forma adequada es pot transformar en combustible net.