Contactar

Per contactar amb l’AFA de Domeny podeu fer servir el correu electrònic, a continuació teniu les adreces de totes les comisions.

Nom
AFA de l’Escola de Domeny
Comissió de menjador
Comissió d’acollida
Comissió de roba escolar
Comissió d’extraescolars
Comissió de festes
Comissió d’afers exteriors
Comissió de biblioteca
Comissió FAPAC
Comissió d’atenció a la diversitat diversitat@afadomeny.cat
Tresoreria de l’AFA
Secretaria de l’AFA