AFA Domeny

Transformem el pati!

Quan no faci calor, esperem que sigui a l’octubre iniciarem un ambiciós projecte de transformació dels dos patis de la nostra escola. 

El projecte neix durant el curs escolar passat, quan es va crear una comissió mixta formada per professionals de l’escola i diferents membres de l’AFA, amb l’objectiu de realitzar diferents millores als dos patis de l’escola per fer-los més verds, més frescos i aprofitar-los com a element pedagògic i d’aprenentatge.

El projecte de nou pati porta per nom “Retorn al paisatge” i és obra de l’arquitecte Joel Padrosa Redondo, pare de l’escola. Amb la transformació dels patis, s’aconseguirà: 

  • Introduir més vegetació de nou per aconseguir crear espais més verds
  • Obtenir més obra i convertir-lo en un lloc més fresc, habitable i amable
  • Fomentar l’espai com un element més de coeducació: un espai on s’hi puguin reconèixer les diferents estacions de l’any.
  • Millorar la naturalització dels patis per garantir espais de promoció de la salut i el benestar.

Per aconseguir-ho, l’escola i l’AFA van acordar el final del curs passat no fer cap despesa econòmica significativa per guardar els diners pel projecte de pati durant aquest darrer trimestre del 2023.

Com serà el nou pati?

  • Més zona verda: tot i que es mantindrà el sauló actual en part del pati, s’introduiran zones verdes, amb  herba trepitjable per als infants i també zones enjardinades i espais de joc
  • Més arbres: Es plantaran una trentena d’arbres més, duplicant el nombre d’arbres arribant a la seixantena. Seran arbres ja grans i crescuts, fet que ajudarà a crear ombres i sensació de frescor en els mesos finals de curs. Es plantaran til·lers, oms, faigs, avellaners, verns i trèmols
  • Menys uniforme: Es passarà d’una superfície plana a la creació de dunes i “muntanyetes” com a la zona d’aparcament, incorporant així elements naturals de joc.
  • Un projecte inclusiu: qui realitzarà la plantació serà la Fundació Ramon Noguera, una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la inclusió i la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual de Girona i el Gironès.

Comencem ja!

Tota la transformació del pati no es pot realitzar d’un dia per l’altre i s’ha de realitzar en diferents fases. La primera fase del pati s’iniciarà consistirà en plantar una filera d’arbres d’uns 20 d’arbres, 11 Trèmols (Populus Tremula) i 9 Verns (Alnus Cordata o Aluns Glutinosa) davant l’edifici principal.